zadzwoń do nas:
(+48) 570 909 908
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
"OPERATOR"

o kursie

Po zmianie przepisów która nastąpiła w dniu 01.06.2019 r.  uzyskując uprawnienia na podesty ruchome, uzyskujemy uprawnienia na całą dawną kat IP:

Podesty ruchome przejezdne:

- wolnobieżne,

- samojezdne montowane na pojeździe,

- przewoźne.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończona co najmniej szkoła podstawowa, dobry stan zdrowia oraz ukończone  18 lat.

TEMATYKA SZKOLENIA

- Wiadomości o dozorze technicznym

- Budowa części mechanicznych i elektrycznych

- Urządzenia bezpieczeństwa

- Budowa części pneumatycznych lub hydraulicznych

- Obsługa i konserwacja

- Przepisy BHP i ppoż.

- Pokaz przez instruktora sprawdzenia UTB oraz obsługi zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne

- Zajęcia praktyczne

- SamokształcenieZakres kursu

-znajomość budowy i wyposażenia podestów ruchomych - znajomość działania urządzeń zabezpieczających - praktyczne umiejętności obsługi i znajomości instrukcji eksploatacji podestów ruchomych - ustawy o dozorze technicznym, znajomość warunków technicznych dozoru technicznego - obowiązki operatora przed, podczas i po pracy - przepisy BHP i ppoż. - prawidłowo obsługiwać, reagować podczas awarii - udzielanie pomocy przedlekarskiejCena kursu  zawiera: - kurs na podesty ruchome Cena kursu nie zawiera: - koszt egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego 193,78 zł Pozostałe kat po konsultacji z Ośrodkiem: Podesty ruchome stacjonarne Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych) Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych) Podesty ruchome przejezdne Podesty na pojazdach kolejowych

rozkład kursów

miejsce
data
liczba zapisanych osób / minimum
terminy wykładów
Rzeszów, ul. Trembeckiego 11 B
30 października godz. 9:00
+   zapisz mnie!
5 / 2
30 października godz. 9:00
Rzeszów ul. Trembeckiego 11 B
27 listopada godz. 9:00
+   zapisz mnie!
0 / 0
27 listopada godz. 9:00

formularz rejestracyjny

Dziękujemy za rejestrację na kurs!

Obowiązkowo zapoznaj się z naszym Regulaminem jeśli nie zrobiłeś tego na etapie uzupełniania formularza zapisu!

Dostępny na:
http://operator-osz.pl/wp-content/uploads/2021/09/Regulamin-szkoleń-OPERATOR-2.pdf

1.Jeżeli chcesz skorzystać z wpłaty za pośrednictwem przelewu:
mBank
43 1140 2004 0000 3002 7934 0092
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Operator Konrad Skowron
w tytule proszę wpisać np. "zaliczka za kurs podesty ruchome"

2. Prosimy o wpłatę egzaminacyjną bezpośrednio po zapisie, w wysokości 193,78 zł za egzamin UDT (egzamin SEP 280 zł/kwalifikacja)

Jeżeli chcesz uzyskać kurs za darmo, osoby z polecenia muszą dokonać wpłaty zaliczki 50%.

Realizując obowiązek nałożony na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanym: „RODO”, uprzejmie informujemy, że: Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych i dokonaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności w związku z korzystaniem z usług naszej firmy.

Informujemy również iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OPERATOR" Konrad Skowron
Numer NIP 5170287210
ul. Trembeckiego 11 B
35-234 Rzeszów
e-mail: biuro@operator-osz.pl

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z formularzem rejestracyjnym oraz w celu zgłoszenia do egzaminu przed organem przeprowadzającym sprawdzenie kwalifikacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy.
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w szczególności na mocy przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw.

4. Dane osobowe mogą̨ być́ przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora, polegającymi na ochronie jego praw, tj. w szczególności w zakresie ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed nimi.

5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od wymogów prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji i może zostać każdorazowo przedłużony.

6. Po upływie okresu przetwarzania - dane są̨ nieodwracalnie usuwane przez Administratora.

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w celu wykonania szkolenia, usług księgowych oraz innym podmiotom ze względu na wymogi prawne.

8. Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

9. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, uzyskania ich kopi, usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO Ust. 1 i 2 nie ma zastosowania, w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne, w szczególności do:
•wywiązania się̨ z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
•ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́;
•realizacji obowiązków nałożonych na Administratora, w związku z prowadzoną działalnością̨ gospodarczą - w zakresie archiwizacji danych osobowych;

10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi na działanie lub zaniechania ze strony Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i pochodzą od osób których dane dotyczą, przetwarzane są wyłącznie w celu w którym zostały zebrane i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów.

12. Dane osobowe nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w profilowaniu.

Wybierz przynajmniej jeden termin z powyższej listy
+
wybierz dodatkowy kurs
* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
zapisanie się w formularzu jest zobowiązujące

wybierz dodatkowe kursy

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (WINDY)
HDS, Żurawie przewoźne i przenośne
SEP
Suwnice
Windy dekarskie - Wyciągi towarowe
Wózki jezdniowe
Zbiorniki ciśnieniowe Zbiorniki przenośne (napełnianie butli)
Żurawie samojezdne (dźwigi)
ŁADOWARKI TELESKOPOWE
o nas
Zryw Junior
Ośrodek Szkolenia Zawodowego " OPERATOR" (dawniej: ZRYW Junior)

To firma która istnieje od 2012-07-01, swoje doświadczenie czerpie od lat 90 dzięki rodzinnej firmie ZRYW która zajmuję się do dnia dzisiejszego szkoleniami zawodowymi, szkoleniami na prawo jazdy wszystkich kategorii.

Nieustannie staramy się zdobyć nowe uprawnienia udoskonalając umiejętności,


"OPERATOR" zajmuje się szkoleniem osób na urządzenia techniczne na terenie całego kraju. Podczas swojej działalności przeszkoliliśmy już kilka tysięcy osób!

Zapraszamy do współpracy oraz uczestnictwa w naszych szkoleniach wszystkich chcących poszerzać swoje uprawnienia i wiedzę z profesjonalną kadrą wykładowców.


Dane firmy:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OPERATOR" Konrad Skowron
ul. Trembeckiego 11B
35-234 Rzeszów

Numer konta (mBank, PL):
43 1140 2004 0000 3002 7934 0092

NIP 5170287210

e-mail: biuro@operator-osz.pl


GODZINY OTWARCIA biura:
Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00


© 2015 - 2021 Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OPERATOR"
Znajdź nas na:
- FB:
https://www.facebook.com/operator.osz/
- IG:
https://www.instagram.com/operator_osz/
odezwij się do nas!
(+48) 570 909 908
Wiadomość wysłana! Dziękujemy!